polustrukturalne-fasade-izdvojena

Polustrukturalne fasade

Pri projektovanju staklenih fasada tendencija je da aluminijumski profili budu što manje vidljivi, a staklene površine što veće. Zato se elementi noseće konstrukcije skrivaju iza stakla.

Fasade na kojima dominira staklo, a aluminijumski profili su vidljivi samo sa svojom minimalnom širinom (15-20 mm) po obodu staklenih polja od kojih je fasada sastavljena nazivamo polustrukturalne. Taj efekat se postiže tako što se staklo ugrađuje u aluminijumske okvire koji se onda ugrađuju u željene rastere. Ovim se dobija sigurna konstrukcija jer je staklo ugrađeno u aluminijumski ram, koji preuzima glavnu konstruktivnu funkciju.

Ako je nijansa boje aluminijumskog rama približna boji stakla, postiže se kompaktnost, tj. teže se uočavaju aluminijumski ramovi, a staklo je dominantno.

Elementi fasade, koji se otvaraju, kod ovog tipa fasade ne razlikuju se od njenih ostalih dijelova, iako se i to može postići. U ovaj tip fasade možemo ugraditi samo prozore koji se otvaraju prema van obrćući se oko gornje horizontalne ose.

Kod ovakvog tipa fasada uobičajena je upotreba termo izolacionog stakla koje sadrži reflektujuće ili parsol efekte (u boji). Kada je staklo izloženo direktnom djelovanju sunčevih zraka, preporučujemo termo izolaciono staklo Clima Guard Solar punjeno argonom koje je otporno na zagrijavanje.

Polustrukturalne fasade omogućavaju, tj. pružaju:

  • maksimalnu zaštitu od atmosferskih uticaja, 
  • odličnu toplotnu zaštitu (ugodan boravak i ljeti i zimi),
  • maksimalnu zvučnu zaštitu od gradske buke,
  • mogućnost upotrebe različitih vrsta i debljine stakala,
  • veliku uštedu jer se neuporedivo manje energije troši na grijanje i hlađenje objekta.

Ovakvo rešenje je relativno skupo zbog visoke cijene ugrađenih materijala, međutim, u toku korišćenja se ostvaruju znatne uštede jer se neuporedivo manje energije troši na grijanje i hlađenje.

Budući da se ne dobija garancija na trajnost ljepila, kao posljedicu imamo da se rjeđe primjenjuju struturalne fasade, a češće polustrukturalne, gde postoje aluminijumski ramovi, tj. držači stakla koji su vidljivi na fasadi u minimalnoj mjeri.