strukturalne-fasade-izdvojena

Strukturalne fasade

Staklene fasade koje se odlikuju time što se na fasadi ne vide aluminijumski profili, već samo staklo, tako da fasada ima izgled kontinuirane staklene ploče nazivaju se strukturalne. Fasada se izvodi tehnikom lijepljnja kaljenog stakla na aluminijske profile specijalnim dvokomponentnim ljepilom koje u ovom slučalu preuzima glavnu konstruktivnu funkciju. Tako izvedene staklene fasade odlikuju se modernim i atraktivnim izgledom.

Izgled na fasadi je potpuno isti kod otvarajućih, fiksnih i parapetnih delova fasade. Otvaranje prozora se vrši isključivo oko gornje horizontalne ose prema van (od objekta).

Serije profila za aluminijsku ostakljenu strukturalnu fasadu su iste kao i za kontinuiranu fasadu, osim što se ne koristi vanjski podprofil i pokrivni profil (poklopac).

Fasade se ostakljuju termoizolacionim staklima kod kojih spoljašnje staklo obavezno mora biti kaljeno ili lamistal, kako bi se izbjegle eventualne nesreće usled loma stakla.

Sistemi strukturalnih fasada obezbjeđuje:

  • maksimalnu zaštitu od od atmosferskih uticaja, 
  • odličnu toplotnu zaštitu (ugodan boravak i leti i zimi), profili koji čine konstrukciju su sa termoprekidom pa se izbegavaju veliki gubici toplote i pojava kondezacije; 
  • maksimalnu zvučnu zaštitu od gradske buke,
  • apsolutnu vodonepropustljivost u ekstremnim vremenskim uslovima,
  • mogućnost upotrebe različitih vrsta i debljina stakala,
  • veliku finansijsku uštedu jer se neuporedivo manje energije troši na grijanje i hlađenje objekta,

Takve prednosti moguće su zahvaljujući izolacionim staklima i specijalnim vrstama stakla kao i zahvaljujući aluminijumskim profilima koji se rade sa termičkim prekidom uz povećanu toplotnu izolovanost punih dijelova fasade.