fasade-od-kompozitnih-panela-izdvojena

Kompozitne fasade

Ovo je sistem fasade u kome se zatvorenim zidanim dijelovima objekta daje Hi-Tech izgled.

Na zidove objekta se prvo postavlja aluminijumska konstrukcija i izolacija od kamene vune.

Na osnovnu konstrukciju se vješaju kasetirane ploče kompozitnih panela, izrađene od dva aluminijumska lima, čije je jezgro ispunjeno plastičnom masom.

Debljina kompozitnih panela je standardna i iznosi 4mm, a po zahtjevu može biti i od 6mm.

Veličina i boja kaseta namjenski se izrađuje za svaki objekat zasebno, prema zahtjevima kupca.

kompozitne-fasade-logotipi