Kontinuirane fasade

Kontinuirane (klasične) fasade su sistem fasada kod kojih su sa vanjske strane vidljivi aluminijumski pokrivni profili koji prate aluminijumski raster fasade. Serije aluminijumskih profila koje se upotrebljavaju za izradu kontinuiranih fasada su širine 50 ili 60 mm. Dubina profila zavisi od statičkih zahtjeva kao što su visina i raster fasade, udari vjetra, itd.

Prostor između profila zovemo „polja“ koja mogu biti ispunjena staklom, panelima ili drugim materijalima radi postizanja estetskog ili fizikalnog svojstva građevine.

Fasada ima termički prekid van profila, tj. sa vanjske strane aluminijumskog profila (između stakala) se ugrađuje poliamidni profil. Na poliamidni profil se montira aluminijumski profil sa zaptivkama, a na njega završni poklopac (pokrivni profil) koji je plastificiran u neku od boja po RAL karti ili eliksiran u prirodnioj boji aluminijuma. Različitim izvedbama završnog poklopca (dublji ili plići), možemo naglasiti horizontalni ili vertikalni smijer na površini objekta, tj. istaknuti njegovu visinu ili širinu. Najčešće se po vertikali montira izraženiji (dublji) poklopac, a po horizontali plići.

U fasade možemo ugraditi prozore koji se otvaraju oko gornje ili donje horizontalne ose, otklopno nagibne, kao i vrata iz kompatibilnih serija profila.

Prednosti ovog tipa fasade su: jednostavnost, odlična izolaciona svojstva (toplotna, zvučna), dobro zaptivanje, klasično otvaranje i jednostavno održavanje.

Nedostatak ovog rješenja je spoljašnja vizuelna razlika pokretnih od fiksnih dijelova, ali upravo ovaj detalj može se iskoristiti prilikom dizajniranja fasade.

Serijama profila kontinuirane fasade možemo riješiti sve spojeve fasada i krovova, uglove, nagibe, krovne konstrukcije itd.

Montaža ostakljenih aluminijskih kontinuiranih fasada moguća je na čeličnu podkonstrukciju, betonske konstrukcije i sl.