Ventilirajuće fasade

Ventilirajuće fasade su dobile naziv zbog ventilirajućeg sloja odnosno sloja vazduha (širina unutrašnjeg vazdušnog prostora je minimalno 30 mm) između izolacionog materijala i spoljašnjeg, dekorativnog sloja.

U ljetnim danima kada dolazi do zagrijavanja spoljašnjeg zaštitnog zida mijenja se gustoća i temperatura unutrašnjeg vazdušnog sloja u šupljini u odnosu na vazduh okoline. Tako zagrijan unutrašnji vazduh stvara “efekat dimnjaka” i kreće na gore i kroz ventilacione otvore izlazi napolje. Na taj način se smanjuje zagrijavanje objekta stalnim kretanjem vazduha odozdo prema gore.

Zimi nema ovog efekta, jer u nedostatku jačeg zagrijavanja spoljašnje obloge, temperatura vazduha okoline i vazduha unutar ventilirajućeg prostora imaju približno istu temperaturu i gustoću, tako da nema značajnijeg kretanja vazduha.

Danas su ventilirajuće fasade jedan od najčešćih načina oblaganja spoljašnjih zidova poslovnih objekata jer imaju veoma moderan dizajn i pružaju jednu od najboljih termo-izolacija. Princip ventilisane fasade ostaje isti bez obzira da li je spoljašnja obloga od lakih ili teških elemenata. Način kačenja zavisi od arhitektonskog rješenja i tehničkih uslova.

MAXMARA je u svoju ponudu uvrstila ventilirajuće fasade od sljedećih vrsta materijala:

1. Kompozitni paneli (alucobond)
ALUCOBOND je kompozitni materijal koji se proizvodi u debljinama 2, 3, 4 i 6 mm. Sastoji se od dva
aluminijumska pokrivna lima debljine 0,5 mm i kompozitnog jezgra između limova.
Ovu vrstu fasadne obloge odlikuje:

 • mala težina,
 • veoma jednostavna i brza ugradnja,
 • otpornost na atmosferske uticaje
 • ravnost površine, čak i poslije savijanja,
 • visoka čvrstoća obezbeđuje upotrebu na velikim ravnim površinama,
 • veliki izbor boja i laka mašinska obrada,

2. Obloge od pločastih materijala (proizvođači Parklex, FunderMax, Trespa, itd.)

Pločasti materijali su ravni paneli, ojačani drvenim vlaknima, obrađeni pod visokim pritiskom i na visokim temperaturama. Imaju odlične termičke i mehaničke performanse. Ekstremno su otporni na vremenske prilike. Sunce, kiša, vlaga, nemaju nikakav efekat na spoljašnost niti na jezgro panela. Čak i visoke ili brze promjene temperature od -20 do +80 °C ne djeluju na osobine, stabilnost ili izgled. Moduli elastičnosti, visoka rastegljivost i snaga savitljivosti garantuju otpornost panela pri visokim udarima.

Homogenost i gustina jezgra osiguravaju da panel ima veliku snagu protiv izvlačenja što je posebno važno kada je panel spolja (nevidljivo) pričvršćen vijcima. Dostupni su u širokom izboru standardnih boja i efekata.

3. Oblog od keramičkih ploča
Montaža se vrši na fleksibilnu aluminijumsku podkonstrukciju sa vidljivim ili nevidljivim držačima ploča. Ove fasade ispunile su sve zahtjeve koji se podrazumevaju prilikom visokokvalitetnog izvođenja objekata.

Ovu vrstu fasadne obloge odlikuje:

 • otpornost na mraz,
 • vatrootpornost,
 • stabilnost oblika i visoka otpornost na mehaničke udare,
 • dobra regulacija vlage karakteristična za sve glinene proizvode,
 • širina ventilirajućeg vazdušnog sloja iza fasade može biti već od 2 cm,
 • obezbjeđuje dodatnu zvučnu izolaciju zidnom sistemu u vrijednosti od oko 10 dB.