visece-fasade-izdvojena

Viseće fasade

Ova fasada je multifunkcionalan sistem, koji u brojnim geometrijskim oblicima završnih pokrivnih aluminijskih profila daje proizvod posebne kreativnosti, a ekonomičnost, jednostavnost, odlična izolaciona svojstva (toplotna, vodena i zvučna) su karakteristike koje daju poseban kvalitet.

Ostakljenje kompletne fasade vrši se dvoslojnim ili troslojnim reflektujućim staklom, a u parapetu takođe sa reflektujućim staklom koje se dodatno obrađuje kaljenjem i kombinuje sa termoizolacionim aluminijumskim panelom.

Ovaj model fasade ima mogućnost ugradnje prozora čije je otvaranje prema vani oko gornje ose do 30 stepeni. Prednost ovog sistema fasade je mogućnost kombinacije (uklapanja) sa većina profilnih sistema prozora i vrata.

Pogledom sa vanjske strane vidljivi su aluminijumski pokrivni profili širine 50mm. Raspored tih profila je po vertikali izraženiji u odnosu na horizontalu, tako da sačinjavaju pravougaone oblike čija je površina ispunjena staklenim plohama. Veličina tih pravougaonika zavisi od konstrukcije koja je fiksirana preko nosača za sam objekat. Profili konstrukcije su sa prekinutim termičkim mostom. Vertikale i horizontale povezane su spojnicama koje obezbjeđuju vertikalnu i horizontalnu dolataciju, odnosno veličinu pravougaonih oblika vidljivih s vanjske strane.