protivpozarna-vrata-izdvojena

Protivpožarna Vrata

protivpozarna-vrata

Protivpožarna vrata postala su neizostavan proizvod današnjeg vremena, kada je riječ o novoizgrađenim, ali i već postojećim objektima. Prvenstvena funkcija protivpožarnih vrata je da moraju zadovoljiti sigurnosne standarde, tj. ukoliko dođe do požara moraju spriječiti širenje vatre u druge prostorije objekta i omogućiti ljudima koji se nalaze u tom objektu pravovremeni bijeg. Danas, kada i unutrašnje uređenje, takođe, postaje sve zahtjevnije protivpožarna vrata istovremeno moraju biti modernog i privlačnog izgleda.

Zavisno o željama kupaca i namjene objekta u koji se vrata ugrađuju MAXMARA nudi protupožarna vrata u više različitih varijanti dizajna i klasa vatrootpornosti (30, 60, 90 ili 120 minuta). Izrađujemo vrata u jednokrilnoj ili dvokrilnoj varijanti; čelična ili aluminijumska; puna ili ostakljena; sa nadsvjetlom ili bočnim fiksnim poljem. Sva ova vrata imaju kvalitetnu zvučnu izolaciju pa će vas štititi i od buke..

MAXMARA nudi protivpožarna vrata po mjeri, odnosno na vaš zahtjev isporučujemo vrata u bilo kojoj dimenziji (naravno koja je unutar dimenzija koje pokriva atest) i u bilo kojoj boji. Antikorozivna zaštita izvršena je elektrostatičkim putem – plastifikacijom po RAL karti ili nekoj drugoj paleti boja ili eloksažom (anodni oksidni sloj) u prirodnoj boji alumiijuma.

Sva protivpožarna vrata posjeduju atest akreditovane ispitne laboratorije INZA (Institut zaštite od požara i eksplozije, Sarajevo, BiH)I IMS Beograd. Uz sva protivpožarna vrata kupljena u našoj firmi dobijate originalnu prateću atestnu pločicu sa neophodnim podacima kao što su: serijski broj, vatrootpornost, itd…

Kao dodatnu opremu, protivpožarna vrata mogu imati: hidrauličnii zatvarač za automatsko zatvaranje vrata, sigurnosnu (antipanik) letvu itd…

Protivpožarna vrata firme Maxmara, nude pouzdanost za svaku priliku, garantovanu dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji, stalnim unutrašnjim kontrolama i praćenjem našeg rada od strane akreditovanih laboratorija.

Kao dodatnu opciju nudimo i protivdimna (čelična puna) vrata atestirana u ZAG (Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana, Slovenija) .

 

  jednokrilna-protivpozarna-vrata

  dvokrilna-protivpozarna-vrata

 

 

Jednokrilna čelična protivpožarna puna vrata tip PPV-1/120

KARAKTERISTIKE VRATA:

 • ram vrata je izrađen od pocinčanog čeličnog lima debljine 2 mm
 • krilo vrata je izrađeno od čeličnog lima debljine 1mm ojačano čeličnim profilima
 • antikorozivna zaštita izvršena je elektrostatičkim putem - plastifikacijom po RAL karti
 • krilo vrata je ispunjeno specijalnim protivpožarnim materijalima: vatrootporne ploče i vatrotporna tvrda vuna
 • debljina krila je 62 mm
 • prag sa protivpožarnom trakom
 • zaptivanje je izvedeno u tri nivoa po obimu rama korištenjem vatrootpornih guma i vatrootpornih ekspandirajućih traka
 • ugradnja suha
 • atest protivpožarnosti 120 minuta

Dvokrilna čelična protivpožarna puna vrata tip PPV-2/120

KARAKTERISTIKE VRATA:

 • ram vrata je izrađen od pocinčanog čeličnog lima debljine 2 mm
 • krilo vrata je izrađeno od čeličnog lima debljine 1mm ojačano čeličnim profilima
 • antikorozivna zaštita izvršena je elektrostatičkim putem – plastifikacijom po RAL karti
 • krilo vrata je ispunjeno specijalnim protivpožarnim materijalima: vatrootporne ploče i vatrotporna tvrda vuna
 • debljina krila je 62 mm
 • prag sa protivpožarnom trakom
 • zaptivanje je izvedeno u tri nivoa po obimu rama korištenjem vatrootpornih guma i vatrotpornih ekspandirajućih traka
 • ugradnja suha
 • atest protivpožarnosti 120 minuta

Jednokrilna I dvokrilna ostakljena protivpožarna vrata tip Al -PPV-1

KARAKTERISTIKE VRATA:

 • osnovna noseća konstrukcija (ram i krilo) napravljena od čeličnih cijevi obložena je aluminijumskim lajsnama
 • antikorozivna zaštita aluminijumskih lajsni izvršena je elektrostatičkim putem – plastifikacijom po RAL karti Ili eloksažom u prirodnoj boji aluminijuma
 • ram i krilo vrata su ispunjeni specijalnim protivpožarnim pločama (4 ploče po krilu i 4 ploče po ramu)
 • debljina krila je 81 mm
 • protivpožarno staklo 34 mm
 • prag sa protivpožarnom trakom
 • zaptivanje je izvedeno u tri nivoa po obimu rama korištenjem vatrootpornih guma i protivpožarnih ekspandirajućih traka
 • atest protivpožarnosti 60 minuta

WICONA

SCHUCO