M A X M A R A

Naša glavna motivacija je pružiti prvoklasnu uslugu svim našim klijentima na vrijeme i u okviru budžeta koristeći naše vrhunske koncepte dizajna i inženjering.

Kontakt

+387 51 355 120

info@maxmaradoo.com

Showroom

Njegoševa 109,
78 000 Banja Luka

Vila Mitrović

Projekat u toku i zavr šetak je planiran u toku 2023 godini, ugrađeni su prozori i vrata od aluminijuma i čelika proizvođača Reynaers!

UP